Misyjne zadania w Roku 2020/2021

Misyjne zadania w Roku Duszpasterskim 2020/2021 "Oto jestem, poślij mnie"

 

- Papież Franciszek:  "Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale to powołanie możemy dostrzec tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem żyjącym w swoim Kościele. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi na przyjęcie obecności Ducha Świętego w naszym życiu, do usłyszenia powołania na misję, czy to na drodze małżeństwa, czy też na drodze dziewictwa konsekrowanego lub święceń kapłańskich, a w każdym razie w zwykłym powszednim życiu? Czy jesteśmy gotowi, aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, aby głosić Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa, aby mieć udział w Bożym życiu Ducha Świętego budując Kościół? Czy podobnie jak Maryja, Matka Jezusa, jesteśmy gotowi bez zastrzeżeń służyć woli Bożej (por. Łk 1, 38)? Ta wewnętrzna dyspozycyjność jest bardzo ważna, aby móc odpowiedzieć Bogu: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). I to nie w sposób abstrakcyjny, ale w dniu dzisiejszym Kościoła i historii.

Zrozumienie tego, co Bóg nam mówi w tych czasach pandemii, staje się wyzwaniem także dla misji Kościoła. Choroba, cierpienie, strach i izolacja wzywają nas do zadawania sobie pytań. Ubóstwo osób umierających samotnie, tych, którzy są pozostawieni sami sobie, tracących pracę i płacę, tych, którzy nie mają domu i pożywienia, każe się nam zastanowić. Zmuszeni do dystansu fizycznego i do pozostawania w domu, jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia, że potrzebujemy relacji społecznych, a także wspólnotowej relacji z Bogiem. Sytuacja ta, nie powiększając naszej nieufności i obojętności, powinna skłonić nas do zwrócenia większej uwagi na nasz sposób odnoszenia się do innych. A modlitwa, w której Bóg dotyka i porusza nasze serca, otwiera nas na potrzebę miłości, godności i wolności naszych braci, a także na troskę o całe stworzenie. Niemożność gromadzenia się jako Kościół w celu sprawowania Eucharystii sprawia, że mamy udział w sytuacji wielu wspólnot chrześcijańskich, które nie mogą odprawiać Mszy św. w każdą niedzielę. W tym kontekście jest do nas ponownie skierowane pytanie, które zadaje nam Bóg: „Kogo mam posłać?”, i oczekuje On od nas wielkodusznej i stanowczej odpowiedzi: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Bóg wciąż szuka, kogo mógłby posłać na świat i do narodów, aby dawać świadectwo o Jego miłości, o Jego zbawieniu od grzechu i śmierci, Jego wyzwoleniu od zła (por. Mt 9, 35-38; Łk 10, 1-12)." /Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2020/

 
- Arcybiskup, Metropolita Warmiński:
 „Bóg objawił w pełni swoje miłosierdzie w Jezusie Chrystusie. Rozpoczynając swoją mesjańską misję Jezus wybrał dwunastu apostołów. Nie szukał najdoskonalszych względem Prawa, ani najinteligentniejszych. Nie wybierał samych młodych i silnych, ani tych, co mieliby największe środki i szerokie wpływy. Co zdumiewające: nie wybrał dobrych, mądrych i gorliwych – ale wybrał zwyczajnych, przeciętnych ba, nawet grzesznych! Czy więc może chociaż przeszkolił ich w taki sposób, przemienił swoimi naukami i osobistym przykładem, że pod koniec Jego misji na ziemi stali się nienagannymi herosami, godnymi kontynuować Boże dzieło? Niestety, nic z tych rzeczy. Oni pozostali słabymi, grzesznymi ludźmi. Pełnymi wahań i obaw, niepojmującymi nauki, których wszystko, czego byli świadkami przerastało i przerażało. I do takich właśnie ludzi powiedział: «jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Podobnie dzieje się z nami. Chociaż zna naszą małość, ale nam właśnie posyła swojego Ducha i chce, abyśmy budowali Jego Kościół. ”. /List Pasterski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2020r./

 
- Zadania: Misjonarz jest zawsze przede wszystkim Świadkiem Wiary! Z tego odczytujemy bardzo ważną sprawę: zachętę do modlitwy za Misje i niesienia pomocy Misjonarzom, aby w Roku Duszpasterskim 2020/2021 kierując się programem i hasłem „Oto jestem, poślij mnie” w naszej Archidiecezji odnowić otwartość na Ducha Świętego oraz entuzjazm do przekazywania wiary i wypraszania licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

 

 

 

 

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.