Misyjne zadania w Roku 2018/19

Misyjne zadania w Roku Duszpasterskim 2018/19 "W mocy Bożego Ducha"

- Papież Franciszek:  "Życie jest misją! Każdy mężczyzna i każda kobieta jest misją i to jest powodem, dla którego żyje na ziemi. Być pociągniętym i być posyłanym to dwa poruszenia, które nasze serce – szczególnie, gdy jest młode wiekiem – odczuwa jako wewnętrzne siły miłości, obiecujące przyszłość i popychające nasze istnienie naprzód. Nikt tak, jak młodzi, nie odczuwa, jak bardzo życie wdziera się i pociąga. Wielkim wyzwaniem jest przeżywanie z radością swej odpowiedzialności za świat. Dobrze znam blaski i cienie bycia młodym, a jeśli myślę o mojej młodości i mojej rodzinie, to przypominam sobie siłę nadziei na lepszą przyszłość. Fakt, że jesteśmy na tym świecie nie wskutek naszej decyzji, pozwala nam domyślać się, że istnieje inicjatywa, która nas uprzedza i sprawia, że ​​istniejemy. Każdy z nas jest powołany do refleksji nad tą rzeczywistością: „Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie” (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 273)."

/Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018/

 
- Arcybiskup, Metropolita Warmiński: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy”, mówi Pan Jezus, a więc – nabierzmy ducha i podnieśmy głowy! A wtedy zobaczymy nadchodzącego w chwale Syna Bożego, a z Nim nasze ostateczne odkupienie, nie zaś zagładę.

Mamy też konkretne wskazania... Mamy pilnować się, aby nasze serca nie były ociężałe, i trwać w modlitewnym czuwaniu. Cóż jest tą ociężałością serca, co do niej prowadzi? Serce człowieka staje się ociężałe wskutek nadmiernego korzystania z dóbr i również wskutek przykładania nadmiernej uwagi do ich braku. To może wydać się dziwne: mieć dużo – źle, mieć mało – też źle? Otóż chodzi o to, że nie materia jako taka (w swojej obfitości, lub niedostatku) jest przyczyną zła, ale nasz do niej stosunek. Serca stają się ociężałe, jeśli pozwalamy im zakorzenić się zbytnio w materii. Dobre i bezpieczne jest używanie rzeczy materialnych z odpowiednim dystansem – zachowanie wolności serca. Bo materia, to nasza przemijająca doczesność, którą winniśmy przeżywać w perspektywie wieczności. Czy to nie nazbyt wzniosłe? Czy normalny świecki człowiek może żyć w ten sposób? Z pewnością tak, bo do tego wzywa nas wszystkich Pan Jezus. Może warto w czasie Adwentu podjąć taką próbę, żeby co wieczór zastanowić się przez 5 minut, jakie znaczenie w perspektywie wieczności mogą mieć te konkretne sprawy, którymi dziś żyłem. Czy moje troski, wszelkie niedostatki i braki, te doczesne niedogodności, czy mogą mieć wpływ na moją wieczność? Czy moje pragnienia, osiągnięcia i zdobycze są ponadczasowe? Jeśli z taką refleksją staniemy przed Bogiem na modlitwie, to zrealizujemy adwentowe wskazanie: „czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”.

/List Pasterski na Adwent 2018r./

 
- Zadania: Misjonarz jest zawsze przede wszystkim Świadkiem Wiary! Z tego odczytujemy bardzo ważną sprawę: zachętę do modlitwy za Misje i niesienia pomocy Misjonarzom, aby w Roku Duszpasterskim 2018/2019 kierując się programem i hasłem „W mocy Ducha Świętego” w naszej Archidiecezji odnowić otwartość na Ducha Świętego oraz entuzjazm do przekazywania wiary i wypraszania licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

 

 

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.