Misyjne zadania w Roku 2017/18

Misyjne zadania w Roku Duszpasterskim 2017/18 Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

 
- Papież Franciszek:Misja Kościoła, skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na przemieniającej mocy Ewangelii. Ewangelia jest Dobrą Nowiną, która niesie w sobie udzielającą się radość, ponieważ zawiera i oferuje nowe życie: życie Chrystusa Zmartwychwstałego, który przekazując swego ożywiającego Ducha, staje się dla nas Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6). Jest Drogą, która zaprasza nas do pójścia za Nim z ufnością i odwagą. Idąc za Jezusem jako Drogą, doświadczamy Prawdy i otrzymujemy Jego Życie, które jest pełną komunią z Bogiem Ojcem w mocy Ducha Świętego, który wyzwala nas od wszelkiej formy egoizmu i jest źródłem kreatywności w miłości.
/
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2017/

 
- Arcybiskup, Metropolita Warmiński:Cały wysiłek duszpasterski w nadchodzącym roku winien być skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świętego udzielony im przez samego Jezusa w sakramencie bierzmowania oraz ukazać fakt, że Duch Święty, sam będąc Darem Zmartwychwstałego, również przynosi ze sobą dary, udzielając każdemu jak chce. Dzięki pieczęci Ducha, którą otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie, angażując się poprzez żywą, czynną i apostolską wiarę.
/List Pasterski na Adwent 2017r./

 
- Zadania: Misjonarz jest zawsze przede wszystkim Świadkiem Wiary! Z tego odczytujemy bardzo ważną sprawę: zachętę do modlitwy za Misje i niesienia pomocy Misjonarzom, aby w Roku Duszpasterskim 2017/2018 kierując się programem i hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” w naszej Archidiecezji odnowić otwartość na Ducha Świętego oraz entuzjazm do przekazywania wiary i wypraszania licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

 

 

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.