Kontakt

Delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. Misji

- Ks. mgr lic. Paweł Kaczmarczyk

 

Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej

ul. Pieniężnego 22

10-006 OLSZTYN

 

tel: +48 501 350 649

mail: misje.archwarmia@gmail.com

FB: www.facebook.com/misjearchwarmia

 

konto: Warmiński Bank Spółdzielczy

11-042 Jonkowo

Plac 650-Jonkowa 12

 

numer konta:   06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

z dopiskiem MISJE

 

Dziękujemy za wsparcie naszych Warmińskich Misjonarzy!

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.