Jak pomóc misjonarzom?

Jak pomagać naszym Misjonarzom? – Niesiemy pomoc przez: MODLITWĘ, POST I JAŁMUŻNĘ

Proponujemy kilka - możliwości wsparcia Misjonarzy i DMAW!

 

1) 2 SdM - czyli II-ga Sobota dla Misji -
W każdą II-gą Sobotę Miesiąca – zapraszamy do wspólnej modlitwy i wsparcia dla naszych Misjonarzy!

Spotkania modlitewne i Msze święte za Misje w parafii Wniebowzięcia N.M.P w Szczytnie 
i różnych miejscach w Archidiecezji

więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/2-sdm-czyli-ii-ga-sobota-dla-misji/

2 SdM - czyli II-ga Sobota dla Misji - wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1949068188712985/

 

2) DDPPAW - czyli Dzieło Duchowej Pomocy Powołań Archidiecezji Warmińskiej-
więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/dzie-o-duchowej-pomocy-powo-a-archidiecezji-warmi-skiej/

 

3) Nabożeństwa Misyjne 2018 - w oparciu o Papieskie Intencje Ewangelizacyjne
Nabożeństwo comiesięczne, jako rozważanie Intencji Papieskiej: POBIERZ

 

MODLITWA:

Maryjo, Matko kapłanów i misjonarzy. Ty jesteś wzorem życia misyjnego i życia Słowem Bożym.

To Ty zaniosłaś Dobrą Nowinę o Twoim Synu do Elżbiety.

Ty chodziłaś za Nim misyjnymi drogami, także tą ostatnią na Kalwarię,

a po śmierci Chrystusa troszczyłaś się razem z apostołami o losy Kościoła i Ewangelii. Maryjo,

Ty wypraszasz powołania kapłańskie i misyjne,

Ty wspomagasz nieustannie dzieło misyjne.

Przeto o Matko, daj misjonarzom siły, by mogli: mocniej wierzyć, więcej kochać i żyć w nadziei Bożej. Amen.

 


 

Wspomóż swoją ofiarą naszych Misjonarzy!


 • Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2018

  Styczeń
  Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

  Luty
  Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

  Marzec
  Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

  Kwiecień
  Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

  Maj
  Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

  Czerwiec
  Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

  Lipiec
  Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

  Sierpień
  Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

  Wrzesień
  Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

  Październik
  Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

  Listopad
  Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

  Grudzień
  Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

  Papież Franciszek, Watykan, 13 lutego 2017 r. /Tekst za polskim wydaniem „L’Osservatore Romano”, nr 3-4 (391) 2017/

Różaniec Misyjny

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec misyjny

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.