Jak pomóc misjonarzom?

Jak pomagać naszym Misjonarzom? – Niesiemy pomoc przez: MODLITWĘ, POST I JAŁMUŻNĘ

W każdą II-gą Sobotę Miesiąca – zapraszamy do wspólnej modlitwy i wsparcia dla naszych Misjonarzy!

Spotkania modlitewne i Msze święte za Misje w parafii Wniebowzięcia N.M.P w Szczytnie 
i różnych miejscach w Archidiecezji

2 SdM - czyli II-ga Sobota dla Misji - wydarzenie na FB: 
https://www.facebook.com/events/1949068188712985/

 

MODLITWA:

Maryjo, Matko kapłanów i misjonarzy. Ty jesteś wzorem życia misyjnego i życia Słowem Bożym.

To Ty zaniosłaś Dobrą Nowinę o Twoim Synu do Elżbiety.

Ty chodziłaś za Nim misyjnymi drogami, także tą ostatnią na Kalwarię,

a po śmierci Chrystusa troszczyłaś się razem z apostołami o losy Kościoła i Ewangelii. Maryjo,

Ty wypraszasz powołania kapłańskie i misyjne,

Ty wspomagasz nieustannie dzieło misyjne.

Przeto o Matko, daj misjonarzom siły, by mogli: mocniej wierzyć, więcej kochać i żyć w nadziei Bożej. Amen.

Wspomóż swoją ofiarą naszych Misjonarzy!


  • Papieskie Intencje Ewangelizacyjne 2017

Styczeń

Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.

Luty

Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.

Marzec

Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.

Kwiecień

Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

Maj

Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego.

Czerwiec

Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

Lipiec

Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień

Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

Wrzesień

Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary i dawania świadectwa miłosierdzia.  

Październik

Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego.

Listopad

Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii. 

Grudzień

Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Różaniec Misyjny

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec misyjny

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.