Jak pomóc misjonarzom?

Jak pomagać naszym Misjonarzom? – Niesiemy pomoc przez: MODLITWĘ, POST I JAŁMUŻNĘ

Proponujemy kilka - możliwości wsparcia Misjonarzy i DMAW!

 

1) 2 SdM - czyli II-ga Sobota dla Misji -
W każdą II-gą Sobotę Miesiąca – zapraszamy do wspólnej modlitwy i wsparcia dla naszych Misjonarzy!

Spotkania modlitewne i Msze święte za Misje w parafii Wniebowzięcia N.M.P w Szczytnie 
i różnych miejscach w Archidiecezji

więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/2-sdm-czyli-ii-ga-sobota-dla-misji/

2 SdM - czyli II-ga Sobota dla Misji - wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1949068188712985/

 

2) DDPPAW - czyli Dzieło Duchowej Pomocy Powołań Archidiecezji Warmińskiej-
więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/dzie-o-duchowej-pomocy-powo-a-archidiecezji-warmi-skiej/

 

3) Nabożeństwa Misyjne 2018 - w oparciu o Papieskie Intencje Ewangelizacyjne
Nabożeństwo comiesięczne, jako rozważanie Intencji Papieskiej: POBIERZ

 

MODLITWA:

Maryjo, Matko kapłanów i misjonarzy. Ty jesteś wzorem życia misyjnego i życia Słowem Bożym.

To Ty zaniosłaś Dobrą Nowinę o Twoim Synu do Elżbiety.

Ty chodziłaś za Nim misyjnymi drogami, także tą ostatnią na Kalwarię,

a po śmierci Chrystusa troszczyłaś się razem z apostołami o losy Kościoła i Ewangelii. Maryjo,

Ty wypraszasz powołania kapłańskie i misyjne,

Ty wspomagasz nieustannie dzieło misyjne.

Przeto o Matko, daj misjonarzom siły, by mogli: mocniej wierzyć, więcej kochać i żyć w nadziei Bożej. Amen.

 


 

Wspomóż swoją ofiarą naszych Misjonarzy!

Styczeń 2019

Intencja ewangelizacyjna: za młodzież.

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii

 

Luty 2019

Intencja powszechna: za ofiary przemocy.

O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 

Marzec 2019

Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.

Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

 

Kwiecień 2019

Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.

Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

 

Maj 2019

Intencja ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce.

Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.

 

Czerwiec 2019

Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów.

Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

 

Lipiec 2019

Intencja powszechna: o sprawiedliwość.

Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

 

Sierpień 2019

Intencja ewangelizacyjna: za rodziny.

Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

 

Wrzesień 2019

Intencja powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów.

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

 

Październik 2019

Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego.

Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

 

Listopad 2019

Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

 

Grudzień 2019

Intencja powszechna: za dzieci.

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

 

 

Różaniec Misyjny

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec misyjny

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.