Jak pomóc misjonarzom?

Jak pomagać naszym Misjonarzom? – Niesiemy pomoc przez: MODLITWĘ, POST I JAŁMUŻNĘ

Proponujemy kilka - możliwości wsparcia Misjonarzy i DMAW!

 

1) 2 SdM - czyli II-ga Sobota dla Misji -
W każdą II-gą Sobotę Miesiąca – zapraszamy do wspólnej modlitwy i wsparcia dla naszych Misjonarzy!

Spotkania modlitewne i Msze święte za Misje w parafii św. Mateusza w Olsztynie i różnych miejscach w Archidiecezji

więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/2-sdm-czyli-ii-ga-sobota-dla-misji/

2 SdM - czyli II-ga Sobota dla Misji - wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1949068188712985/

 

2) DDPPAW - czyli Dzieło Duchowej Pomocy Powołań Archidiecezji Warmińskiej-
więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/dzie-o-duchowej-pomocy-powo-a-archidiecezji-warmi-skiej/

 

3) Nabożeństwa Misyjne 2020 - w oparciu o Papieskie Intencje Ewangelizacyjne
więcej informacji:
https://missio.pl/duchowe/1021-nabozenstwa-misyjne-2020.html

MODLITWA:

Maryjo, Matko kapłanów i misjonarzy. Ty jesteś wzorem życia misyjnego i życia Słowem Bożym.

To Ty zaniosłaś Dobrą Nowinę o Twoim Synu do Elżbiety.

Ty chodziłaś za Nim misyjnymi drogami, także tą ostatnią na Kalwarię,

a po śmierci Chrystusa troszczyłaś się razem z apostołami o losy Kościoła i Ewangelii. Maryjo,

Ty wypraszasz powołania kapłańskie i misyjne,

Ty wspomagasz nieustannie dzieło misyjne.

Przeto o Matko, daj misjonarzom siły, by mogli: mocniej wierzyć, więcej kochać i żyć w nadziei Bożej. Amen.

 

 

Wspomóż swoją ofiarą naszych Misjonarzy!

STYCZEŃ Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

LUTY Słuchanie wołania migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów,\ którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

MARZEC Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

KWIECIEŃ Wyzwolenie się z uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

MAJ Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

CZERWIEC Droga serca
Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

LIPIEC Nasze rodziny
Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

SIERPIEŃ Świat ludzi morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

WRZESIEŃ Szanowanie zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

PAŹDZIERNIK Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

LISTOPAD Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

GRUDZIEŃ Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

 

 

Różaniec Misyjny

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec misyjny

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.