Pozdrowienia z coraz bardziej i bardziej gorącej Shinyangi!

Szczęść Boże!

Pozdrowienia z coraz bardziej i bardziej gorącej Shinyangi! Pora deszczowa skutecznie omija tę część Afryki w tym roku. Słońca nam nie brakuje, zaczęłam tęsknić za zimą i śniegiem.

Jestem Misjonarką Świecką stowarzyszoną ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich (SMA). Od kwietnia 2015 r. mieszkam i pracuję na Misji Bugisi. Jest to misja położona pomiędzy wioskami w regionie Shinyanga, zamieszkałym głównie przez plemię Sukuma – w północno–zachodniej części kraju. Mieszkańcy tego terenu utrzymują się z rolnictwa, ich dochód zależny jest od ilości zebranych plonów, które w tym roku z powodu bardzo niewielkich opadów z pewnością będą ubogie – kukurydza i ryż, które mieszkańcy posadzili, już wyschły w wielu wioskach. Mamy nadzieję, na trochę deszczu w lutym i marcu, wiec może chociaż ziemniaki urosną.

Innym ważnym elementem kultury plemienia Sukuma jest większe znaczenie płci męskiej, co ma istotny wpływ na styl życia. Chłopiec jest ważniejszym dzieckiem niż dziewczynka w rodzinie, otrzymuje więcej uwagi od obojga rodziców. Większość uczniów w szkołach stanowią chłopcy. Dziewczęta, zwłaszcza z terenów wiejskich, często nie są posyłane do szkoły. Rodzice pozostawiają je w domach, aby zajmowały się dziećmi i domem oraz pracowały w polu. W taki sposób tradycyjnie postrzega się rolę kobiety w tym społeczeństwie. Brak wykształcenia uniemożliwia zdobycie dobrze płatnej pracy, a w znaczeniu globalnym - rozwój rejonu Shinyanga. Nadal potrzebna jest edukacja społeczna w zakresie wyrównywania pozycji kobiet i mężczyzn oraz umożliwiania edukacji w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców.

W misji powierzono mi opiekę nad młodzieżą. Koordynuję pracę grup religijnych stowarzyszonych w Tanzania Young Catholic Students. Jest to stowarzyszenie dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich i uczelniach. Na terenie naszej parafii odwiedzam 7 takich szkół, w każdej z nich jest około 100 członków stowarzyszenia. Młodzi katolicy raz w tygodniu spotykają się razem, wszystkie klasy z jednej szkoły, by wspólnie modlić się, rozważać słowo Boże i uczyć się o Panu Bogu. Szkoły te oddalone są od siebie o wiele kilometrów, staramy się stwarzać możliwość, żeby młodzież z parafii spotykała się razem, żeby mogli poznać się i budować jedną wspólnotę, podążając jednym programem formacji. Główne zadanie katechezy w szkołach to pierwsza ewangelizacja i przygotowanie do chrztu i pierwszej Komunii Świętej. Członkowie TYCS, którzy są ochrzczeni stanowią mniej niż połowę całej grupy. Razem z katechetami, nauczycielami i liderami wybranymi spośród ochrzczonych uczniów staramy się przygotowywać program, spotkania, modlitwy, rekolekcje. Praca z miesiąca na miesiąc idzie nam sprawniej. Jednak potrzeb jest mnóstwo. Uczniowie nie mają ani Biblii, ani katechizmów. Staram się dostarczyć każdej szkole po kilka egzemplarzy, żeby mieli podstawę do uczenia się. Podręczniki do nauki religii w Tanzanii nie istnieją. Sami tworzymy skrypty w języku swahili, czasami korzystam z książek z Kenii, nie mam ich jednak wiele w parafii. Idealnie byłoby, gdyby każdy katecheta i nauczyciel otrzymał komplet książek – pomocy naukowych i jakichś podręczników z ćwiczeniami. Kilka razy w semestrze organizujemy dla TYCS dzień skupienia, przyjeżdża ich wtedy nawet 300 osób. Wielu z nich pochodzi z rodzin, w których rodzice są wyznawcami różnych religii, np. islamu, wierzeń tradycyjnych i modlą się do przodków, chodzą do kościołów protestanckich. Mimo to dość duża liczba przychodzi, żeby wspólnie spędzić czas.

Kolejny aspekt życia wśród mieszkańców plemienia Sukuma to mierzenie się codziennie z powszechną biedą. Rolnicy, drobni wyrobnicy czasami nie są w stanie zapewnić wystarczającej ilości pożywienia rodzinie, więc i na inne „luksusowe” wydatki nie ma pieniędzy. Jednym z takich wydatków jest edukacja. Dlatego też misjonarze SMA oraz misjonarze świeccy prowadzą program „Duchowej Adopcji Dziecka w Afryce”. Misja Bugisi również przyłącza się do tego programu. W tym roku z naszej parafii opieką zostało objętych 40 dzieci uczęszczających do szkół średnich. Uczniowie utrzymują korespondencję z darczyńcami – rodzicami adopcyjnymi za pośrednictwem misjonarzy - księży i świeckich. Są bardzo wdzięczni za otrzymaną pomoc finansową, ale też za modlitwę – co często podkreślają podczas spotkań ze mną. Od półtora roku prowadzimy dla nich również spotkania formacyjne: dni skupienia połączone z warsztatami rozwoju osobistego. Sami zgłosili potrzebę spotkań, żeby wspólnie modlić się, ale też rozmawiać na tematy, które są dla nich ważne, np. o okresie dorastania, wartościach, o tym jak pracować nad swoim rozwojem, aby być dobrym człowiekiem.

               W ubiegłym roku, mi.in dzięki środkom uzyskanym od „Dzieła Pomocy AD GENTES” zbudowaliśmy w misji salę w której uczniowie mogą uczyć się, oglądać filmy, spotykać, żeby porozmawiać, pomodlić się. Organizujemy im różnego rodzaju zajęcia rozwojowe – z rozwoju osobistego, pomocy przedmedycznej, rozwoju duchowego, szkolenia, warsztaty. Jest to również miejsce moich zebrań z liderami, różne grupy używają naszej salki. Wyposażyliśmy ją w stoły, krzesła i małą biblioteczkę, o której nadal zbieram książki. Osób chętnych do korzystania z niej przybywa z każdym tygodniem.

               Jednym z moich ulubionych momentów życia misji są wyjazdy do wiosek. Cieszę się, że ojcowie zgadzają się zabrać mnie tak często, jak o to proszę, abym mogła w pełni żyć życiem parafii. Jest to czas spotkań z ludźmi, poznawania ich, słuchania o ich troskach. Czas oswajania się z dziećmi, które początkowo zawsze się mnie boją, a potem przychodzą i proszą o cukierka. Czas szlifowania języka swahili, słuchania niesamowitych opowieści o lokalnych tradycjach. Czas odwiedzania chorych, modlitwy za nich i z nimi. Czas wielu łask, ogromnej gościnności i radości ze spotkania. Najpiękniejszy czas. 

 

Pozdrawiam! Anna Bieniek - Misjonarka Świecka - Tanzania

GALERIA zdjęć z Tanzanii: http://misje.archwarmia.pl/aktualnosci/pozdrowienia-z-coraz-bardziej-i-bardziej-goracej-shinyangi/foto

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.