Dzieło Duchowej Pomocy Powołań Archidiecezji Warmińskiej

Zapraszamy do włączenia się w DDPPAW!

 

W naszej archidiecezji działa wiele wspólnot parafialnych...  Ważne jest, aby każda grupa odkryła w sobie ducha misyjnego - o czym przypomina nam papież Franciszek w orędziu na światowy dzień misyjny - wiara jest żywa i rozwija się kiedy jest przekazywana.

 Zatem zadanie misyjne jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, w sposób szczególny są za nią odpowiedzialni animatorzy grup parafialnych którzy powinni o tym przypominać podczas spotkań formacyjnych swoich wspólnot. Przykładem takiej działalności jest wspólnota seminaryjna gdzie wśród licznych grup działa grupa misyjna współpracująca z innymi agendami seminaryjnymi. Agendy które prowadzą różne formy animacji, pomimo różnic potrafią podjąć wspólne działania w celu wypełnienia nakazu jaki spoczywa na każdym chrześcijaninie.

Nasze parafie powinny odkrywać w sobie ogromny potencjał jaki posiadają, mogą one stanowić zaplecze przede wszystkim modlitewne ale i materialne dla misjonarzy którzy opuszczają swój kraj, aby poprzez przykład swojego życia i pełnione posługi przybliżać innych do Boga. 

Misyjność kościała  przynagla do nieustannego rozpoznawania „znaków czasu”. Stąd też inicjatywa mająca na celu  otwartość na potrzeby i problemy współczesnego człowieka, szukanie nowych dróg dotarcia do niego z wyzwalającą Ewangelią Jezusa. Budujmy łańcuch modlitwy i duchowej więzi oraz wspólnej troski o dzieło wraz z całym Kościołem oddanym dziełu budzenia powołań.

Wsparcie modlitewne jest bardzo konkretną formą współpracy, jaką możesz z nami podjąć. "Obudzić olbrzyma" to forma naszego zaangażowania w dzieło budzenia powołań kapłańskich, zakonnych ale przede wszystkim misyjnych. Modlitwa może przybierać różnorakie formy...

 

Jak możesz pomóc?

* Osobista modlitwa
* Zamówienie Mszy Św. w intencji powołań
* Ofiarowanie Komunii Św. szczególnie w I Czwartek miesiąca
* Post w Piątki 
* Adoracja Najświętszego Sakramentu
* Wsparcie materialne oraz zaangażowanie w promocję tego dzieła 
* Ofiarowanie własnego cierpienia

“Żniwo wprawdzie wielkie ale robotników mało” (Mt 9,37), tymi słowami Jezus uświadamia nam, że nie możemy być obojętni wobec misyjnej działalności Kościoła. Powodowani pragnieniem serca, które z troską otacza wszystkich powołanych do służby Bożej, pragniemy zaprosić Cię do:  Dzieła Duchowej Pomocy Powołań Naszej Archidiecezji. Przyłącz  się do nas! Wystarczy, że złożysz odpowiednią deklaracje w której określisz od kiedy podejmujesz swoje zobowiązanie i poinformujesz nas o tym wysyłając informacje na e-maila: misje@archwarmia.pl, poprzez "lubię to" na facebook-u:

https://www.facebook.com/events/1419587174938474/

i komentarz dotyczący wybranej formy wsparcia lub listownie na adres: Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej, ul. Pieniężnego 22, 10-006 OLSZTYN (formularz do pobrania)

 

Do Dzieła Duchowej Pomocy Powołań Archidiecezji Warmińskiej zapraszamy wszystkie grupy parafialne wspólnoty zakonne jak również i osoby prywatne, ta forma działalności niech będzie dziękczynieniem za wyniesienie na ołtarze Wielkiego Misjonarza - Naszego rodaka Św. Jana Pawła II.

 

Zdjęcie użytkownika Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej.

 

1. MODLITWA O POWOŁANIA JANA PAWŁA II

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawi­cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w któ­rym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by - odpowiadając na Twoje wołanie - przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.

 

2. MODLITWA O POWOŁANIA JANA PAWŁA II

Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej. 
A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie. Amen.

 

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.