Bp Mazur: tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się nadzieja

W II niedzielę Wielkiego Postu, zwaną "ad gentes" wierni od lat wspierają modlitwą i ofiarami misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy posługują na wszystkich kontynentach. Jest to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. - W tym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem: "Idźcie i głoście", odnawiamy swą świadomość, że w tajemnicy chrztu św. staliśmy się uczniami-misjonarzami i umacniamy się we wspólnym nam wszystkim powołaniu misyjnym - stwierdza w swoim liście bp Jerzy Mazur. Wyjaśniając hasło tegorocznej niedzieli "ad gentes", bp Mazur przypomina, że we współczesnym świecie ujawnia się wiele zła, o którym nieustannie donoszą media. Chodzi o akty przemocy, szerzenie nienawiści, niesprawiedliwość społeczną oraz deptanie godności i praw ubogich i słabych. W wielu krajach misyjnych śmiertelne żniwo zbierają choroby, klęski żywiołowe oraz brak dostępu do żywności i wody pitnej. Zdaniem hierarchy, świat bezradnie dostrzega te problemy, jednak brakuje mu determinacji do podjęcia stanowczej walki. "Wielu ludzi w obliczu tych nieszczęść odczuwa niepokój i pogrąża się w apatii i bezwoli. Jednak nie wszyscy patrzą bezradnie na rozlewające się zło. W ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii misjonarki i misjonarze z Polski głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niosą ofiarną pomoc potrzebującym" - podkreśla bp Mazur. Tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się i umacnia nadzieja - wskazuje bp Jerzy Mazur.

 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji podkreśla, że polscy misjonarze nie lękają się wchodzić w trudną rzeczywistość miejsc swej posługi i tę rzeczywistość zmieniać. - Swą modlitwą, pracą i cierpieniem budzą nadzieję na lepszą przyszłość tych, którzy zdają się być jej całkowicie pozbawieni - zaznacza w liście bp Mazur. Hierarcha wyraża głęboką wdzięczność wszystkim duszpasterzom i wiernym za "pomoc duchową i materialną przekazywaną z wielką hojnością i zaangażowaniem" misjonarkom i misjonarzom, a chorym za ofiarowanie swych cierpień w intencji misji. Dziękuje też mediom za informowanie o misjach. - Wasza pomoc sprawia, że na krańcach świata głoszona jest Ewangelia i powstają nowe wspólnoty uczniów Chrystusa - napisał bp Mazur. Zaprasza też do dalszego materialnego wspierania misji. Można to uczynić poprzez ofiary wrzucane do puszek, wysyłając SMS pod nr 72 032 o treści "Misje" lub poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy "Ad Gentes". W ubiegłym roku Dzieło zrealizowało 160 ważnych projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych w najuboższych krajach misyjnych.

 

lk / Warszawa

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.