Akcja „Mleko dla Aleppo”

Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej
zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się
w Akcję Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
- „Mleko dla Aleppo”
Swoim natronaten na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego Akcję objeli: 
Pan Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Pan Krzysztof Marek Nowacki - Kurator Oświaty w Olsztynie


Aktualnie wyjątkowo trudna jest sytuacja Chrześcijan w Aleppo: ok. 80% mieszkańców tego miasta jest wysiedlonych ze swoich domów, ponad 70% mieszkańców żyje poniżej poziomu ubóstwa. Ubóstwo dotyka także matki karmiące piersią nowonarodzone dzieci.
Z powodu niedożywienia matki nie są w stanie karmić swoich dzieci. Do akcji zapraszamy osoby indywidualne, rodziny oraz całe wspólnoty parafialne i szkolne.

Wpłaty bezpośrednio na konto:
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Konto złotówkowe: ING Bank Śląski o/ Warszawa

31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
z dopiskiem: „Podaruj puszkę mleka


Od początku wojny w Syrii wszystkie kościoły bardzo aktywnie włączają się w pomoc humanitarną ofiarom wojny. Jest ona niezbędna, gdyż z powodu wojny gospodarka została sparaliżowana, z czym łączył się wzrost bezrobocia, dramatyczna inflacja oraz emigracja, w szczególności Chrześcijan.

W tej dramatycznej sytuacji mleko jest absolutną podstawą zapewniającą odpowiedni rozwój dzieci. Uważamy, że dzieci Aleppo, którym odebrano beztroskie dzieciństwo, powinny mieć zagwarantowany dostęp do choćby podstawowych produktów, dzięki którym będą mogły przeżyć i prawidłowo się rozwijać. Dlatego najnowszy projekt Papieskiego Stowarzyszenia dotyczy dostarczenia mleka dzieciom w Aleppo, które nie ukończyły 10. roku życia.

Program obejmuje ok. 2850 dzieci. Liczba odbiorców jest zależna od liczby urodzin i emigracji poszczególnych rodzin. (2600 dzieci pomiędzy 1 a 10 r. życia otrzymuje mleko w proszku, natomiast 250 noworodków specjalne mleko dla noworodków.) Szacowany koszt tego projektu na jeden miesiąc to ok. 20 tys. dolarów co daje w rezultacie ok. 7 dolarów na jedno dziecko na miesiąc.

Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej prosi równocześnie o przesłanie na e-mail: misje@archwarmia.pl informacji o dokonanej wpłacie i jej wysokości, chcemy bowiem nagrodzić najlepszych i wysłać podziękowania za udział w projekcie „Mleko dla Aleppo”.

 

Ks. dr Marian Midura  
Delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. Misji

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: 
Zaproszenie do Akcji: JPG  PDF
Plakat: JPG PDF

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.