Nasze cele

Cele Dzieła Misyjnego Archidiecezji Warmińskiej są następujące:


1. Wszechstronne wsparcie misjonarzy Archidiecezji Warmińskiej w realizacji ich misji: rozniecanie ducha modlitwy za misje i organizowanie pomocy materialnej;

 

2. Wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, w szczególności prowadzonej przez misjonarzy Archidiecezji Warmińskiej;

 

3. Gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy Archidiecezji Warmińskiej;

 

4. Animacja misyjna w Archidiecezji Warmińskiej;

 

5. Wspieranie działań na rzecz rozwoju – w szczególności: działalności edukacyjnej, w zakresie ochrony zdrowia, służących redukcji ubóstwa, działalności społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, prowadzonej przez polskich misjonarzy;

 

6. Promocja misji i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności misyjnej. 

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.