• Kalahari mali Ministranci 1
    Misjonarze na pustyni Kalahari
  • 2 ks T Rosa
    Ks. Tomasz Rosa - posługa w Tanzanii
  • 1 may plik kadr
    Wystawa: Warmińscy Misjonarze

Aktualności

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Data: 2016-02-20

Czcigodni Księża,
Drodzy Wierni Świeccy

 Papież Franciszek w najnowszej encyklice „Laudato si” wzywa katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli do rozumnej troski o świat stworzony: „Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami” (nr 14). Mając na uwadze powyższe słowa papieża Franciszka i naszą w tej dziedzinie odpowiedzialność, za zgodą Ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie we współpracy z firmą Green Office przeprowadzi na terenie Archidiecezji Warmińskiej zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego od 23 lutego do 05 marca 2016 roku.

Dochód z tej akcji będzie przeznaczony na realizowanie projektów prowadzonych przez polskich misjonarzy (budowane są szkoły, szpitale, kaplice, studnie), a także na wsparcie wspólnot kościoła prześladowanego i klasztorów kontemplacyjnych. Zbiórka ta ma także wymiar edukacyjny i ekologiczny. Prosimy o zaangażowanie i udział w zbiórce różne grupy i wspólnoty działające na terenie parafii, włączenie do tego działania samorządów, szkół, OSP, wykorzystanie lokalnych mediów, co skutkować będzie dobrym przygotowaniem i przeprowadzeniem tej zbiórki. Dzięki temu będzie można zebrać jak największą ilość zużytego sprzętu, co się przełoży na skuteczniejszą i bardziej rozległą pomocy kościołom będącym często w wielkiej potrzebie.
Informację o tym kiedy, gdzie i jak będzie wyglądać ta zbiórka na terenie konkretnej parafii i narzędzia pomocne do jej przygotowania (ogłoszenie, harmonogram działań, plakaty, ulotki, zdjęcia) zostaną przekazane Księżom Dziekanom
Za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu zbiórki składamy Księdzu Proboszczowi w imieniu Kirche In Not serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP

Informacji dotyczących zbiórki udziela również Pan Dorota Maksymowicz firma Green Office tel. 663 991 777663 991 777 

 

Harmonogram Zbiórki w Archidiecezji Warmińskiej


NowyAktualnosci

Data: 2016-02-13

JUŻ WKRÓTCE DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

JUŻ WKRÓTCE DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

Po raz kolejny, w II niedzielę Wielkiego Postu (21 II 2016 r.) Kościół w całej Polsce będzie obchodził Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Miłosierni aż po krańce świata”. Prowadzona jest w kościołach zbiórka na dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i edukacyjne na misjach. W ubiegłym roku Dzieło Pomocy Ad Gentes, agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazało ponad 2 mln zł. na realizację projektów pomocowych oraz utrzymanie misjonarzy (w tym także ubezpieczenie).

Misjonarze są głosicielami miłosierdzia nie tylko poprzez nauczanie, ale także przez służbę ubogim, chorym, starszym, niepełnosprawnym, wykluczonym ze względu na pochodzenie, wiek i status społeczny.

W 97 krajach pracuje 2040 misjonarzy z Polski. Najwięcej z nich posługuje w  Afryce i na Madagaskarze (819). W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach mamy 797 misjonarzy
i misjonarek z Polski. W Azji jest 336 polskich misjonarzy, a w Oceanii 68 misjonarzy.
W Ameryce Północnej pracuje 20 misjonarzy. Wśród polskich misjonarzy 60 osób to świeccy.

ks. Zbigniew


Prośba od Wolontariuszki Domów Serca

Data: 2015-12-29

Pani Anna Brudzyńska zwraca się z prośbą:

 

"Drodzy Przyjaciele!

 

W tym roku wyjeżdżam do Neapolu na wolontariat misyjny trwający 17 miesięcy. Zostanę wolontariuszką Domów Serca, katolickiego ruchu miłosierdzia skierowanego ku ludziom żyjącym na marginesie społeczeństwa.

Wspólnota, w której się żyje podczas misji to osoby z różnych państw, których łączy ogromna potrzeba zatrzymania się przy ubogich, samotnych i cierpiących. Staramy się zaspokoić ogromny głód spotkania z drugą osobą, który każdy odczuwa. Wielu osobom misja kojarzy się z niesieniem pomocy w krajach trzeciego świata tymczasem w tych rozwiniętych państwach również jest taka potrzebna. Bieda materialna jest obecna wszędzie i w połączeniu z samotnością, brakiem zrozumienia czy wykluczeniem poza nawias społeczeństwa wyrządza w człowieku ogromne rany. Rany, które mogą się zagoić tylko przez bezinteresowne poświęcenie tej osobie czasu i uwagi. Jako wolontariusze Domu Serca właśnie to oferujemy naszym Przyjaciołom, staramy się zatrzymać nad ich codziennymi problemami, być przy tych, przy których już nikt nie chce być. Jesteśmy posyłani by nieść miłość i przyjaźń dzieciom ulicy, osobom chorym lub tym, którzy pogubili się w życiu. Wspólnota codziennie wychodzi na apostolat w dzielnicy, którą zamieszkuje i otwiera drzwi swego domu dla wszystkich, którzy chcą wejść by porozmawiać, pobawić się lub po prostu usiąść i spędzić trochę czasu przy drugim człowieku. Poprzez rozmowę staramy się dostrzegać w drugim człowieku jego piękno, poznać to, co w nim dobre a nie grzeszne.

Mój wyjazd nie będzie jednak możliwy bez wsparcia. Samotnie niczego nie zdołam zrobić, dlatego proszę o wsparcie duchowe i materialne. Osoby, które pragną wesprzeć moją misję mogą modlić się za mnie i za moją wspólnotę dziesiątką różańca odmawianą codziennie i/lub wesprzeć finansowo poprzez jednorazową lub cykliczną (np. miesięczną) wpłatę pieniędzy na rzecz mojej misji.  Domy Serca utrzymują się tylko z datków, liczy się każda kwota, by nasze działania mogły być kontynuowane.

Wspierając mój wolontariat, stajesz się jego częścią! Będziesz otrzymywał/a ode mnie listy z opisem mojej pracy i przeżyć misyjnych oraz obejmę Cię moją modlitwą.
Możesz dokonać dowolny przelew na konto:

 

DOMY SERCA 03–307 Warszawa, ul. Gersona 27
ALIOR Bank:
Nr konta w PLN: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078
Nr konta w EURO: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe, Anna Brudzyńska

 

Deklarację wsparcia można znaleźć w broszurze Domów Serca(www.domyserca.pl) lub po skontaktowaniu się ze mną poprzez adres e-mailowy:   annabe.e@vp.pl.

 

Proszę z całego serca o wszelką pomoc! Razem możemy sprawić, że czyjś świat stanie się choć trochę lepszy!  

„Domy Serca nie pragną niczego więcej, niż być tym uśmiechem, tą kroplą wody, tą ręką, która pomaga żyć i kochać życie aż do końca. Być obecnym obok każdego człowieka
i uświadomić go, że jest kochany nieskończenie.”


Anna Brudzyńska

 


Papież Franciszek o Miłosierdziu Bożym w swym życiu!

Data: 2015-12-03

W czasie konklawe, na którym wybrano mnie na papieża, otrzymałem od kard. Waltera Kaspera książkę na temat miłosierdzia Bożego i później swe pierwsze kazanie papieskie w parafii św. Anny poświęciłem tej tematyce. Mówiłem o tym także w rozważaniach przed pierwszym Aniołem Pańskim po wyborze. Przypomniał o tym Franciszek w wywiadzie dla tygodnika „Credere” [Wierzyć] – oficjalnego organu Jubileuszu Miłosierdzia, który rozpocznie się w Kościele katolickim 8 grudnia. Rozmowa, złożona z 6 pytań, jest poświęcona zbliżającemu się wydarzeniu, a Ojciec Święty przedstawia w niej zarówno powody swej decyzji, ogłoszonej 13 marca br., jak i związane z tym nadzieje i oczekiwania.

Franciszek przypomniał, że zagadnienie miłosierdzia „jest mocno akcentowane w życiu Kościoła, począwszy od Pawła VI” a Jan Paweł II podkreślił je jeszcze bardziej, ogłaszając encyklikę „Dives in misericordia” [z 30 listopada 1980 – KAI], kanonizując s. Faustynę Kowalską i ustanawiając święto Miłosierdzia Bożego. „Idąc po tej linii poczułem, że jest pragnieniem Pana ukazać ludziom jego miłosierdzie, a zatem nie pojawiło się to w moim umyśle nagle, ale odwołuję się do tradycji stosunkowo młodej, ale od zawsze istniejącej” – zauważył papież. Przywołał następnie swe wspomnienia z wybrania go i z pierwszych dni swego pontyfikatu, gdy na konklawe otrzymał od kard. Waltera Kaspera książkę o miłosierdziu, potem swe pierwsze kazanie w roli papieża 17 marca 2013 w parafii św. Anny poświęcił tej tematyce i mówił o tym w pierwszych rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. „Nie była to strategia, ale nawiedziło mnie to od środka: Duch Święty chce czegoś” – wyznał Franciszek. Dodał, że świat dzisiejszy potrzebuje miłosierdzia, współczucia. „Jesteśmy przyzwyczajeni do złych wiadomości i do największych okrucieństw, które obrażają Imię i życie Boga” – mówił dalej Ojciec Święty. Dodał, że ten świat „potrzebuje odkrycia, że Bóg jest Ojcem, że jest miłosierdzie i że okrucieństwo i potępienie nie jest drogą, gdyż sam Kościół nieraz idzie twardą linią, ulega pokusie kroczenia nią, wyłącznego podkreślania norm moralnych, a tymczasem wielu ludzi pozostaje poza nimi”. I w tej sytuacji przyszedł mi do głowy obraz Kościoła jako szpitala po bitwie, bo prawdą jest, że ludzie ci są zranieni i zniszczeni – tłumaczył dalej Ojciec Święty. Wyjaśnił, że rannych trzeba leczyć, pomagać im w wyzdrowieniu, a nie badać, ile mają w sobie cholesterolu. „Myślę, że to jest chwila miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i nosimy brzemiona wewnętrzne” – powiedział rozmówca tygodnika. Wyjaśnił, że ma to być rok przebaczenia i pojednania. „Widzimy handel bronią, produkcję broni, które zabijają, mordowanie ludzi w sposób najokrutniejszy z możliwych, wykorzystywanie osób, nieletnich, dzieci, jest to, jeśli można tak powiedzieć, świętokradztwo wobec ludzkości, gdyż człowiek jest święty, jest obrazem żywego Boga. I oto Ojciec mówi: «Zatrzymajcie się i przyjdźcie do Mniej»” – powiedział papież. „To właśnie widzę na świecie” – dodał.

Franciszek opowiedział też, jakie znaczenie miała idea miłosierdzia Bożego dla niego jako kapłana i biskupa. Powtórzył, że czuje się grzesznikiem, „na którego Pan spojrzał z miłosierdziem”. „Jestem, jak to mówiłem podczas spotkania z więźniami w Boliwii, człowiekiem, któremu przebaczono” – zaznaczył. Dodał, że nadal rozważa swe błędy i grzechy oraz spowiada się średnio co 15-20 dni. „I jeśli się spowiadam, to dlatego, że chcę czuć, że miłosierdzie Boże jeszcze na mnie spoczywa” – wyjaśnił papież. Przywołał następnie pewne wydarzenie z 21 września 1953, gdy miał 17 lat. W Argentynie obchodzono wtedy święto wiosny i dzień studenta. Była niedziela i poszedł do kościoła na mszę św., ale żaden z jego kolegów-studentów tego nie zrobił. „Należałem do Akcji Katolickiej, ale nic nie robiłem, byłem tylko praktykującym katolikiem” – wyznał. Przechodząc obok kościoła, do którego nieraz wstępował, poczuł nieprzepartą chęć wyspowiadania się, wszedł więc i uczynił to „w pierwszym konfesjonale z lewa”, w którym siedział nieznany mu kapłan. Wrócił do domu odmieniony, z mocnym postanowieniem poświęcenia się Panu. „A ów kapłan, ks. Carlos Benito Duarte Ibarra towarzyszył mu potem prawie rok” – powiedział papież. Dodał, że już wówczas był on ciężko chory na białaczkę i zmarł w rok później.

Wtedy właśnie, przeżywając boleśnie odejście swego spowiednika, młody Jorge Bergoglio zetknął się z miłosierdziem Bożym, które było bardzo związane także później z jego hasłem biskupim. W tymże dniu 21 września wypada wspomnienie liturgiczne św. Mateusza i Beda Czcigodny, mówiąc o jego nawróceniu, wspomniał, iż Jezus spojrzał na Mateusza „miserando atque eligendo”. Nie da się tego dobrze przetłumaczyć, gdyż dosłownie brzmi to: „okazując miłosierdzie i wybierając”, jakby chodziło o pracę rzemieślniczą. „I gdy po latach, odmawiając brewiarz po łacinie, znalazłem to czytanie, zorientowałem się, że Pan ukształtował mnie jak rzemieślnik swoim miłosierdziem” – tłumaczył Ojciec Święty. Dodał, że każdorazowo, gdy przyjeżdżał do Rzymu, chodził do położonego obok jego miejsca zamieszkania przy via della Scrofa kościoła pw. św. Ludwika, aby pomodlić się przed obrazem Caravaggia, przedstawiającym właśnie „Powołanie św. Mateusza”. Papież wspomniał jeszcze o kobiecym, macierzyńskim wymiarze idei miłosierdzia Bożego, który – aby uniknąć nieporozumień – on sam woli nazywać czułością Boga, rodzącą się w Jego uczuciach ojcowskich. „Bóg jest ojcem i matką” – podkreślił Franciszek.

kg (KAI) / Watykan


Pierwsi polscy Misjonarze Męczennicy

Data: 2015-12-02

Abp Gądecki na beatyfikacji polskich męczenników w Peru  

Ponad 200-osobowa Polaków, w tym przewodniczący Episkopatu, uczestniczyć będzie w beatyfikacji dwóch polskich franciszkanów: Michała Tomaszka i Zbigniew Strzałkowskiego. Misjonarze zostali zamordowani w 1991 r. w przez maoistowskich bojówkarzy ze "Świetlistego Szlaku". Beatyfikacja odbędzie się 5 grudnia w Chimbote pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

Oprócz abp. Stanisława Gądeckiego w uroczystości uczestniczyć będą rodziny i przyjaciele misjonarzy oraz przedstawiciele zakonu franciszkanów. Swój udział zapowiedział też m.in. prezydent Peru, Ollanta Humala. Obecni będą ordynariusze diecezji, z których pochodzili męczennicy: bp Roman Pindel z Bielska-Białej i bp Andrzej Jeż z Tarnowa. Ojcowie: Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski zginęli w Pariacoto 9 sierpnia 1991 r. Grupa członków maoistowskiej partyzantki Świetlisty Szlak wtargnęła do domu parafialnego i zabrała zakonników na miejscowy cmentarz. Tam o. Michał został zabity strzałem w tył głowy, a o. Zbigniew – w plecy i w głowę. W odległym o kilka kilometrów Vinzos, 25 sierpnia 1991 r. został zastrzelony ks. Alessandro Dordi. Proces beatyfikacyjny trzech duchownych, rozpoczęty jeszcze w latach 90., zakończył się ogłoszeniem dekretu o ich męczeństwie 3 lutego br.

5 grudnia Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczki z wizerunkiem o. Strzałkowskiego i o. Tomaszka oraz podpisem: "Świadkowie nadziei – błogosławieni misjonarze polscy". W dniu beatyfikacji, franciszkanie organizują uroczystości dziękczynne w bazylice św. Franciszka w Krakowie. O godz. 16.00 Mszy św. przewodniczyć będzie metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. Kazanie wygłosi o. prof. Wiesław Bar OFMConv, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, sędzia delegowany w rogatoryjnym procesie beatyfikacyjnym, kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych KUL. Podczas liturgii zostanie po raz pierwszy wykonana Msza o Męczennikach, skomponowana przez krakowskiego kompozytora i dyrygenta Piotra Pałkę. Bezpośrednio po Mszy w klasztorze franciszkanów zostanie otwarta Kaplica Relikwii Męczenników z Pariacoto. Będą w niej eksponowane m.in. zakrwawione ubrania, w których franciszkańscy misjonarze ponieśli śmierć męczeńską 24 lata temu. Są to relikwie pierwszego stopnia, przechowywane dotąd w Prowincjałacie (kurii franciszkanów). Będzie można ponadto zobaczyć rozmaite pamiątki, rzeczy codziennego użytku nowych błogosławionych, które przekazały zakonowi ich rodziny, a także usłyszeć ich głos zarejestrowany przed ich wyjazdem na misje. Tego dnia zostanie zaprezentowany wiernym także teledysk do hymnu beatyfikacyjnego „Świadkowie nadziei”, zrealizowany przez Włodzimierza Czwartosza. Jest on już teraz dostępny w internecie na YouTube. Franciszkanie planują ponadto Modlitwę Uwielbienia za Błogosławionych Współbraci w niedzielę 6 grudnia o godz. 20.00 w Auli bł. Jakuba.

tk, pb / Warszawa

 

Misjonarze Męczennicy z Peru

 


8.11.2015 - Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Data: 2015-11-06

  Przed Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym ...

 Wielkimi krokami zbliżamy się do Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który będziemy obchodzić już po raz siódmy. W najbliższą niedzielę 8 listopada Kościół w Polsce w duchu solidarności z chrześcijanami prześladowanymi na całym świecie, poprzez modlitwę, łączyć się będzie z tymi, którzy w jakikolwiek sposób cierpią prześladowanie ze względu na wiarę. Każda modlitwa z tą intencją zanoszona do Pana, będzie wielkim darem dla Kościoła prześladowanego. Choć pragniemy, aby wybrzmiała ona szczególnie mocno w tym dniu, to o tym iż potrzebna jest nieustannie i liczą na nią Ci którzy codziennie doświadczają odrzucenia, niezrozumienia i cierpienia, przypomniała nam w miesiącu październiku jedna ze wspólnot parafialnych na podkarpaciu.

 

W parafii pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika, w świątyni która jest Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Łańcucie, w diecezji Przemyskiej, płynęła codzienna modlitwa za chrześcijan prześladowanych. Do tego, aby moc wspólnotowej modlitwy różańcowej ofiarować za tych, którzy cierpią, a często sami jawnie nie mogą gromadzić się na modlitwie, zachęcały poprzez dekoracje i na katechezie Siostry ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitki) pracujące w tej parafii. Przełożoną tej wspólnoty jest s. Alberta Borys. Inicjatywę tę pobłogosławił ks. Proboszcz Tadeusz Kocór. Jednocześnie, gdy parafia codziennie gromadziła się w kościele na różańcu, wielu spośród nich zachęcało kolejne osoby do włączenia się w modlitwę za chrześcijan, rozdając kolejne różańce, często ręcznie robione przez rodziny chrześcijańskie z Jerozolimy. Pomoc więc faktycznie była podwójna, bo modlitwą wspierali tych wszystkich, za których się modlili, a materialnie tych, którzy w Ziemi Świętej „żyją” z różańców i innych przedmiotów religijnych, które sami robią.

 

Tematem tegorocznego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym po raz kolejny będzie Syria. Rozeznaliśmy, że w wyniku wojny w Syrii nadal ogromne cierpienie dotyka ludzi, a wśród nich chrześcijan, którzy tylko dlatego, że nie wstydzą się imienia Jezus, często zmuszeni są do opuszczenia swoich domów, zerwania kontaktów z bliskimi, ucieczki i co za tym idzie cierpią głód oraz odrzucenie przez niektóre środowiska muzułmańskie.

 

Dar modlitwy parafii z Łańcuta i wielu pojedynczych osób buduje wielkie dzieło pomocy dla chrześcijan prześladowanych. Potrzebna jest im ogromna pomoc, żeby mogli przetrwać trudne czasy. Z pewnością najszybszą pomocą jest modlitwa, ponieważ natychmiast dociera ona do tych, którzy jej potrzebują, natomiast na tę materialną muszą nieraz poczekać kilka dni lub tygodni.

 

VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie dla nas okazją do pomocy naszym braciom i siostrom w Syrii, niech będzie to dla nas okazja do obdarzenia ich miłością poprzez modlitwę i dar materialny.

 List Pasterski: List KEP o Prześladowaniu Chrześcijan


Papież prosi o nowych Misjonarzy

Data: 2015-10-31

Papież: potrzebujemy świętszych misjonarzy  

Ojciec Święty przyjął 6-osobową delegację Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM). Przy tej okazji opublikowane też zostało papieskie przesłanie z okazji 60-lecia tej instytucji.

Franciszek przypomina, że priorytetem działania CELAM ma być duszpasterskie i misyjne nawrócenie, a co za tym idzie, coraz większe zaangażowanie w ruch ewangelizacyjny docierający do wszystkich środowisk i peryferii. Jest ważne – napisał Ojciec Święty – aby nasze wspólnoty były domem i szkołą jedności, pociągając do siebie zdumiewającym braterstwem, opartym na uznaniu, że wszyscy mamy jednego Ojca. Mają one – pisze dalej papież – pomagać Kościołom Ameryki Łacińskiej, by zachowały żywą miłość do naszych ludów, uczestnicząc w ich cierpieniach i rozeznając ich złożoną sytuację, aby torować drogi równości, pokoju i sprawiedliwości.

Franciszek wskazuje też na szczególne zadania CELAM w bliskim już Roku Miłosierdzia. Wszystkich zawierza wstawiennictwu Matki Bożej z Guadalupe i prosi, aby za Jej wstawiennictwem Pan nasz Jezus Chrystus wzbudził nowych, coraz świętszych misjonarzy, a także coraz odważniejszych budowniczych pokoju i sprawiedliwości.

RV / Watykan


22 października - Św. Jana Pawła II

Data: 2015-10-22

Polscy biskupi i wierni uczcili św. Jana Pawła II

fot. PAP/Jacek Bednarczyk
www.radiomaryja.pl
Ok. 2 tys. osób, w tym dziewięciu biskupów, uczestniczyło w czwartkowej Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. „Św. Jan Paweł II jest dla nas wielkim, jeszcze nie odkrytym skarbem. Szukajmy go i poznajmy jego wartość” – powiedział podczas Eucharystii ks. abp Henryk Hoser.

Eucharystię koncelebrowało 90 kapłanów, m.in. ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, jałmużnik papieski ks. abp Konrad Krajewski, metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki i ks. abp Tomasz Peta z Kazachstanu. W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przy jego grobie licznie zgromadzili się pielgrzymi z Polski.

Ojciec św. Jan Paweł II budował jedność Kościoła i świata, (…) był „człowiekiem skałą”, który budował na jedności Trójcy Świętej – mówił w homilii ks. abp Henryk Hoser, biskup warszawsko–praski.

Ojciec Święty Jan Paweł II był wielkim głosicielem Królestwa Niebieskiego, miał jego świadomość. Mówił, obwieszczał zbawienie: „Twój Bóg zaczął królować”. Głosił wielką wiosnę Kościoła, która miała stać się wiosną tego świata. W dzisiejszym bardzo depresyjnym świecie, smutnym zrozpaczonym, ta jego wiara, ta jego nadzieja, powinna nam towarzyszyć, bo: „Twój Bóg zaczął królować” – podkreślił ks. abp Henryk Hoser.

Biskup warszawsko-praski przypomniał, że dzień wyboru Papieża - 16 października i inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II - 22 października są datami, które na trwałe zapisały się w historii Kościoła i świata.

Na zakończenie Mszy św. odśpiewano ulubioną pieśń św. Jana Pawła II „Barkę”.

RIRM


1 2 3 ... 9 >>

Wpłaty proszę kierować na konto:
06 8857 0002 3012 0164 5799 0019

Tytuł wpłaty: "Misje - na pomoc misjonarzom"

Naszych dobrodziejów wspieramy serdeczną modlitwą i Ofiarą Mszy św. - szczególnie w każdą II-gą Sobotę miesiąca!

Możesz podać swoje dane osobowe, aby stworzyć druk wpłaty. Po utworzeniu druku możesz go wydrukować i wpłacić wybraną kwotę na poczcie lub w dowolnym banku.

Jeśli nie wypełnisz danych zawsze możesz wpisać je ręcznie.